ACTE NECESARE

Toate actele necesare pentru înmormântare, cat şi cele necesare întocmirii dosarului pentru Casa de Pensii.

Certificat constatator al decesului

Certificatul de deces

Ridicarea ajutorului de înmormântare de la Casa Națională de Pensii Publice